Home

Watertoren Culemborg

Nieuwe bestemming

 

De stichting Watertoren Culemborg heeft het initiatief genomen om een nieuwe bestemming te zoeken voor de meer dan honderdjarige watertoren en het ernaast gelegen oude pompgebouw. De stiching gaat verschillende evenementen en bijeenkomsten organiseren waardoor iedereen de gelegenheid krijgt mee te denken over een nieuwe bestemming. Deze voor Culemborg karakteristieke gebouwen hebben een grote opknapbeurt nodig en verdienen een nieuwe bestemming.

 

 

 

We zijn op zoek naar enthousiaste rondleiders!

Nieuws

Misschien wel laatste beklimming met oud-en-nieuw!

 

Ook dit jaar organiseren we weer verschillende beklimmingen van de Watertoren. We bieden op die manier de mogelijkheid om Culemborg te bekijken vanaf het dak van de Watertoren. Een geweldige belevenis voor iedereen!

 

Eerst volgende beklimming en misschien wel de laatste, is voor "vrienden van de watertoren" op zondag 31 december tijdens de jaarwisseling.

 

Lees verder...

 

Meer dan 100 jaar

 

De watertoren van Culemborg is meer dan 100 jaar oud. De toren en het oude pompgebouw zijn ontworpen door Visser & Smit Hanab. De watertoren heeft een hoogte van 35 meter en heeft twee waterreservoirs van 200 m3. Sinds 2005 zijn de toren en het pompgebouw buiten gebruik. Meer informatie over de toren vind u hier.

De watertoren van Culemborg is gezichtsbepalend voor onze mooie stad.

Biedingen Watertoren indienen

voor 29 september

 

Het gaat nu echt gebeuren, drinkwaterbedrijf Vitens is bezig met de verkoop van de Watertoren. Plannen en biedingen konden tot 29 september worden ingediend.

 

 

Lees verder ...

 

 

 

 

 

“Mijn vader was jarenlang bedrijfsmeester bij de waterleiding en de eerste 15 jaar van mijn leven heb ik in het huis aan Straatweg 45 gewoond. De toren heb ik vele, vele malen beklommen in die tijd. Intussen woon ik al jaren in Sydney, Australië maar vanuit hier volg ik het lokale nieuws af en toe. Ik hoop dan ook dat ik eens in de Culemborgse Courant kan zien dat jullie succes hebben met dit initiatief. Het is altijd weer een belangrijk moment in mijn bezoeken aan de familie om even weer naar de toren te kijken.”

 

Jeroen Meidam, vanuit Australië

Volg ons via Twitter: @WatertorenC

Volg ons op Facebook: Herbestemming Watertoren Culemborg

Volgt ons op Instagram: @watertorenculemborg

Instagram